Przykład: wsparcie agencji Live Age w projekcie Akademia Cyfrowego Nauczyciela Microsoft

Projekt był odpowiedzią na zdalną naukę, która na dobre weszła do naszych domów z początkiem drugiej fali Covid-19. Microsoft zauważył potrzebę stworzenia platformy dla nauczycieli, dyrektorów i administratorów Office 365, na której byłyby cyklicznie dodawane materiały szkoleniowe i webinary, pomagające sprawnie wejść w system zdalnej edukacji. Co miesiąc każdy z członków grupy mógł za darmo wziąć udział w spotkaniu online, na którym były poruszane tematy związane z nauczaniem online, nowymi metodami nauki, wdrażaniem rozwiązań przy nauce hybrydowej etc. Potrzebne było miejsce w sieci, które zintegruje te aktywności. Projekt zakładał stworzenie strony zbiorczej najważniejszych informacji dla wszystkich 3 grup i osobnych podstron, do których kierowani byliby przedstawiciele każdej z nich. Digital Team wspierał zespół agencji Live Age, która od strony kreatywnej, strategicznej i pm’owej realizowała projekt dla swojego stałego klienta.

Zespół Digital Team,
który wspierał projekt:

UX Designer
Założenia tego projektu wydawały się proste: portal informacyjny, na którym znajdziemy wszystko, co potrzebne, by uzyskać informacje o nadchodzących wydarzeniach, zapisać się i odnaleźć materiały archiwalne. W miarę postępujących prac okazało się jednak, że wymagań jest znacznie więcej. Architektura informacji, przepływ między podstronami, flow użytkownika okazało się kompletnym systemem, gwarantującym funkcjonalność rezultatu. Naturalnie szkice i schematy towarzyszące procesowi musiały być zebrane w czytelnej formie i dostarczone do dalszej pracy zespołu po stronie agencji i klienta końcowego.

UI Developer
Projekt opierał się o design systemu Microsoftu, który musiał zostać dostosowany do wymagań i możliwości wdrożenia na serwer. W zakres jego prac wchodziło zaproponowanie takich rozwiązań, które mogły być zastosowane i użyte podczas procesu budowania strony, w zgodzie równocześnie z CI i potrzebami komunikacyjnymi marki.