Przykład: Lively Redesign istniejącej strony, związany z istotną zmianą profilu marki Lively. Rozszerzenie kompetencji i zmiana w sposobie komunikacji były równie ważne jak funkcjonalność i wymagania związane ze skuteczną promocją strony w sieci. Zespół Digital Team, który wspierał projekt: UX Researcher W projekcie bardzo istotną rolę odegrały dane ilościowe i jakościowe. Skrupulatnie zbierany przez markę feedback od klientów […]

CZYTAJ DALEJ!