Zespół Digital Team,
który wspierał projekt:


UX Designer
Bardzo ważny szczególnie w pierwszych etapach procesu projektowego. Odpowiadał za hipotezy, określenie problemów i oczekiwań użytkowników i dobór metod badawczych. Dzięki temu powstał solidny fundament pod projekt.

UI Designer
Wspierał prace koncepcyjno-wizualne, aż po finalny projekt high fidelity. Zadbał o rozwiązania projektowe desktopowe i responsywne, oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych. Projekt oparty został o wytyczne Design Systemu, opracowanego dla marki Microsoft.