Redesign istniejącej strony, związany z istotną zmianą profilu marki Lively. Rozszerzenie kompetencji i zmiana w sposobie komunikacji były równie ważne jak funkcjonalność i wymagania związane ze skuteczną promocją strony w sieci.